Selskapet TenneT arbeider nå med å rette feilen på nederlandsk side. Estimert reparasjonstid er 10 uker, avhengig av været i området og utstyret som skal benyttes.

Forsyningssikkerheten av kraft i Norge er god, selv om kabelen nå er ute av drift.

NorNed er med sine 580 km verdens lengste undersjøiske kraftkabel, og går fra Feda i Kvinesdal til havna Eemshaven i Groningen. Kabelen utveksler strøm mellom Norge og Nederland. Den har en kapasitet på 700 megawatt, tilstrekkelig til å dekke halve Oslos eller Amsterdams årlige forbruk av strøm.

For mer informasjon om reparasjonen på nederlandsk side, kontakt: Press Officer TenneT, Stefan Wesselink - tlf. 0031 6205 389 32.