Statnett kan derfor ikke utelukke at det i perioder må foretas kontrollerte, sonevise utkoblinger av strømmen i deler av Nord-Norge de kommende dagene. Dette vil skje i samråd mellom Statnett og de lokale nettselskapene, og det vil i så fall bli gitt nærmere informasjon om dette gjennom mediene.

 

Det er forbrukere fra Tysfjord kommune i Nordland og nordover som kan bli berørt.

 

Statnett oppfordrer til strømsparing. Dette gjelder spesielt i tidsrommet kl 07-10 om morgenen og klokka 15-18 på ettermiddagen. Jo lavere forbruket er, jo lavere blir også risikoen for at det blir nødvendig med sonevise utkoblinger.