Tyskland har besluttet å fase ut samtlige kjernekraftverk på totalt 21 000 MW innen 2022. Utfasingen av de først 8 000 MW produksjonskapasitet vil redusere tilgangen på kraftproduksjon førstkommende vinter. Det betyr at Europa som helhet kan komme til å oppleve en anstrengt driftsituasjon dersom viktige overføringsforbindelser eller produksjonsenheter faller ut. Det viser ENTSO-E (organisasjon for europeiske systemoperatører) sine prognoser for kommende vinter.

Potensielt underskudd på 5 000 MW
Rapporten viser en potensielt anstrengt driftssituasjon ved kaldt vær. Både i Tyskland og i Frankrike forventes et underskudd på mer enn 5000 MW ved svært kalde vinterdager. Det vil være fysisk kapasitet til å importere dette fra naboregionene. En samtidighet av svært kaldt vær kombinert med utfall av viktige overføringsforbindelser eller produksjonsenheter, vil gjøre driftssituasjonen i det europeiske kraftsystemet anstrengt.

Norsk kraftsystem ikke berørt
Ser en isolert på den norske effektbalansen, er balansen positiv også ved svært kalde vinterdager. En eventuell anstrengt europeisk situasjon vurderes å ha mindre driftsteknisk betydning for det norske kraftsystemet. I slike situasjoner vil for øvrig eksportsignalet øke på alle våre utenlandsforbindelser. De europeiske prognosene underbygger Norges potensielle rolle som effektleverandør i det kommende ”fornybare” europeiske kraftsystemet.

Lenker:
Statnetts prognoser for maksimallast vinter 2011/2012

ENTSO-E’s “Winter Outlook Report 2011/2012”