— Kraftsystemet er det mest omfattende og kompliserte systemet vi har. Et viktig mål med FoU-arbeidet vårt er at Statnett skal få på plass best mulige løsninger på billigst mulig måte til kortest mulig tid. Samtidig må vi tørre å ha visjoner, og tenke de store tankene, sier FoU-direktør i Statnett, Terje Gjengedal.

 

Gjengedal er blant annet professor i kraftproduksjon og kraftnett, og en nestor innen internasjonal energiforskning. Siden 2009 har han ledet Statnetts FoU-arbeid, og med sitt store internasjonale nettverk bidratt sterkt til å sette Statnett i førersetet på viktige områder.

 

– De store nasjonale oppgavene er selvfølgelig de viktigste for Statnett, men det internasjonale perspektivet blir stadig mer sentralt for våre nasjonale valg. Europeisk fokus er vesentlig økt på ny fornybar energi. Samtidig fases forurensende kraftproduksjon ut. Transmisjonsnettet forsterkes og integreres på tvers av landegrenser og regioner, nye smarte løsninger fremmer optimal utnyttelse av infrastruktur, tilgjengelig produksjonskapasitet og forbruk. Dette paradigmeskifte har vesentlig betydning for våre valg hjemme på nasjonalt plan, forklarer Gjengedal.

 

– Men vi ønsker ikke å la oss styres av Europeisk utvikling – vi ønsker å utforme den på viktige områder selv, fordi det er riktig i forhold til den rolle vi har som betydelig vannkraftnasjon. Vi deltar i en rekke store FoU-samarbeidsprosjekter i Europa, og er aktivt med på å utforme og sette agenda for disse. Bransje og myndigheter forventer at Statnett skal være et lokomotiv innen forskning og utvikling. Takket være drivende dyktige fagfolk som ligger helt i front på sine områder kan vi ta den rollen, sier Gjengedal.

 

Å bygge neste generasjon sentralnett for å styrke forsyningssikkerheten, legge til rette for økt verdiskapning og integrasjon av mer fornybar energi, er de viktigste og mest krevende oppgavene. Oppgaver som løses vesentlig bedre gjennom vårt forskningssamarbeid over landegrensene. Statnett har markert seg som pådriver og sentral deltaker i dette samarbeidet både i Norden, Europa og innenfor den europeiske bransjeorganisasjonen for kraftselskaper, ENTSO-E.

 

– Satsingen på forskning, utvikling og innovasjon er et bevisst virkemiddel for at vi skal kunne nå våre strategiske mål. Samtidig som Statnett løser sine kortsiktige behov her hjemme må vi tørre å tenke de utenkelige tankene, prøve å få til det umulige. Det gjør vi best gjennom målrettet utveksling av ideer og innovasjonsressurser med våre europeiske kolleger, fastslår Gjengedal.

 

Statnetts FoU-programmer ble etablerte i 2006. Siden 2009 har det vært en vesentlig internasjonal dreining i arbeidet. Årets FoU-konferanse har et spennende internasjonalt fokus, med foredragsholdere fra inn- og utland som vil presentere både norske, nordiske og europeiske perspektiver på utviklingen. 

 

–Statnett er et kompetansehus der innovasjonsevne og idérikdom blomstrer, men vi trenger alltid å utfordres på tanker og løsninger.  Det er viktig at vi er synlige og fremtidsrettede. Slik kan Statnett rekruttere neste generasjons dyktige fagfolk. Fremtiden blir skapt av de unge hodene, avslutter Gjengedal.

 

Statnett arrangerer i dag og i morgen FoU-konferanse på Bristol Hotell i Oslo.

 

For mer informasjon, kontakt:
Martha Hagerup Nilson
Kommunikasjonsrådgiver i Statnett
Mobil:   97 17 13 10
E-post: martha.nilson@statnett.no