I går var en delegasjon fra Statnett for å vurdere omfanget av skadene som ble påført anlegget av eksplosjonen. Det er fremdeles for tidlig å konkludere hvor lenge Nyhamna vil ligge ute.

 


Det vil bli opprettet en gruppe som skal undersøke årsaksforhold rundt hendelsen. Gruppen vil bestå av representanter fra Statnett, Safetec og Pratt&Whitey. På basis av rapporten fra denne gruppen vil Statnett utbedre skader og gjøre nødvendige forebyggende tiltak for å unngå lignende hendelser i fremtiden.
 
Før eventuelle tiltak blir iverksatt er reservekraftanlegget på Nyhavna uttilgjengelig som reservekraft, selv om 2/3 av reservekraftverket fremdeles kan brukes.

 


Som konsekvens av at Nyhamna er utilgjengelig, har man 150 MW mindre i reserve og tilgjengeligheten til reservekraft er nå på 72 timer.