Dagens anlegg ble bygget i 1977 og nærmer seg normal teknisk levetid. Dermed er det nå behov for å bytte ut eksisterende anlegg med nye. Samtidig er det nødvendig å ha det nye anlegget på plass i forkant av byggingen av de planlagte ledningene mellom Ofoten og Hammerfest, for å sikre strømforsyningen til regionen i byggeperiodene.

 

Mestervik er et koblingsanlegg for ledninger på 132 kV spenningsnivå, og ”fordeler” strøm ut på ulike kraftledninger på denne spenningen.