Statnett opplyser at det fortsatt er et mål å bygge ledningen slik at den kan settes i drift før jul i 2012.

 

Statnett understreker at foretaket er enig i hovedkonklusjonene fra de fire uavhengige utvalgene, som leverte sine rapporter om denne saken 1. februar. – Utvalgenes konklusjoner ligger svært nær vår beskrivelse av kabelalternativet, og de viste at det er behov for betydelige investeringer for å sikre strømforsyningen i denne regionen, sier Lont.

 

Statnett understreker likevel at foretaket vil arbeide annerledes med slike prosjekter i fremtiden. –Vi har lært mye av arbeidet med denne ledningen, og i Statnett har vi allerede satt enda mer inn på å etablere en tidligere og nærmere  dialog med lokale og regionale interesser i slike saker, sier Statnetts konsernsjef.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Statnetts pressevakttelefon 22 52 70 07