Kontrakten på totalt 45 millioner kroner omfatter grunnarbeider på Kristiansand transformatorstasjon og forberedende arbeid for installasjon av en jordkabel mellom Kvivika innerst i Ålefjærfjorden til Otra og videre opp til Kristiansand transformatorstasjon på Stølen.

 

- Denne avtalen marker på mange måter overgangen fra planlegging til den fysiske byggingen av Skagerrak 4-forbindelsen i Norge. Vi synes også det er positivt at entreprenøren som leverte det beste tilbudet og dermed fikk tilslaget for grunnarbeidene har lokal forankring, sier prosjektleder i Statnett Arve Strandem. Tidligere i år ble Nexans i Halden tildelt kontrakten for sjøkabelen og jordkabelen på norsk side, mens ABB fikk kontrakten for å levere omformerstasjonene.

 

Repstad Anlegg er meget tilfreds med å bli tildelt denne jobben. Vi så tidlig at dette er en jobb som passer oss veldig godt både på størrelse, kompleksitet og lokalisering. Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidene i marka, og ser frem til nok et godt samarbeid med Statnett, sier markedssjef Terje Mykland i Repstad Anlegg.

 

Arbeidene det nå er signert kontrakt for, omfatter blant annet klargjøring av ca 30 000 m2 nytt tomteareal på Kristiansand transformatorstasjon. Mellom Kvivika og Kristiansand transformatorstasjon skal det etableres kabelgrøft langs eksisterende og nye veier.  Det inngår totalt 7,5 km nye skogsbilveier.

 

Øker overføringskapasiteten med 70%
Skagerrak 4-forbindelsen mellom Norge og Danmark skal blant annet sikre strømtilførselen til Norge og Danmark i situasjoner der det er nødvendig, gi mer stabile kraftpriser og legge til rette for produksjon av ren, fornybar energi. Kabelen vil få en kapasitet på 700 MW og vil bli drevet av en spenning på 500 kV. De tre eksisterende likestrømsforbindelsene mellom Norge og Danmark, Skagerrak 1, 2 og 3, har i dag en samlet kapasitet på ca. 1 000 MW. Denne fjerde forbindelsen vil øke den totale kapasiteten på danmarksforbindelsene til 1 700 MW.

 

Kontaktperson i Statnett:
Prosjektleder Arve Strandem – tlf. 901 31 229 .