I år vil me arrangere fem ulike digitale møter og vi ber dykk om å sette av tid i kalenderen allereie nå. 

  • Nord 27. april kl. 08:30-12:00
  • Midt 7. mai kl. 09:30-13:00
  • Vest 20. mai kl. 08:30-12:00
  • Sør 26. mai kl. 08:30-12:00
  • Aust 1. juni kl. 08:30-12:00

Hovudtema på årets møter vil vere regional nettutvikling, og me legg opp til dialog og samspel. Me tar opptak av møta. Det vert mogleg å spele inn på innhald i møta i etterkant.

Informasjon om påmelding kjem i løpet av mars. I påmeldinga vere mogleg å melde seg på det møtet som er relevant for den einskilde, eventuelt fleire hvis det er relevant.

Spørsmål kan rettast til Tommy Haugen eller Hanne Cathrine Børresen.

Me gler oss!

NB: Dersom du ynskjer å få informasjon om Statnett sitt arbeid med kraftsystemutgreiinga, herunder Nettutviklingsplanen, meld deg på vårt nyheitsbrev.