Sted: Sommerro, Sommerrogata 1, Oslo

Tid: 9.30-20.30

Dato: 26.10.2023

Meld deg på årskonferansen her

Program - et kraftsystem i endring

Tidspunkt

Programpunkt

09.30-10.00

Registrering & lett frokost

10.00-10.30

Systemdrift i endring  

Peer Østli, Konserndirektør Systemdrift Statnett

10.30-11.15

Systemdriften siste året

Maria Brekke Langum, Direktør Landssentralen Statnett

11.15-12.15

Full fart i det danske kraftsystemet med vind, sol, HVDC, energiøyer og flex

Klaus Winther, Systemansvarlig Energinet dk

 

 

12.15-13.15 Lunsj
   
13.15-13.45

Økte systembehov gir nye forretningsmuligheter

Bjørn Harald Bakken, Seksjonsleder reserver og fleksibilitet

13.45-14.15

Fleksibilitet og paneldebatt

Debatt

14.15-14.45

Et effektivt markedsdesign for fremtidens kraftsystem

Kjerstin Bakke, fungerende Direktør markedsdesign og systemutnyttelse

   
14.45-15.00 Pause
   
15.00-15.45

Utvikling av systemdriften - hvor står vi, hvor skal vi og hva kan du bidra med?

Elisabeth Østreng, Direktør Utvikling systemdrift

15.45-16.05

En produsents utviklingsplan i møte med fremtidens kraftsystem

 

16.05-16.25

En netteiers utviklingsplan

 

16.30-20.30

Aperitiff, underholdning og middag

 

Deltakelse koster kr 2000,- eks. mva pr. person.

Betalingsopplysninger oppgis ved påmelding.