Den helelektriske cruisebåten "Legacy of the Fjords" døpes om til 'Fornybarbåten" under Arendalsuka. Sammen med flere partnere huser Fornybarbåten en rekke arrangementer om elektrifiseringen i Norge. Oversikt over alle arrangementene på Fornybarbåten. Arrangementene kan også følges digitalt.

Statnett opplever økt interesse og engasjement knyttet til kraftsystemet. Vi er til stede under Arendalsuka for å bidra med informasjon, peke på utviklingstrekk og svare på spørsmål. Arendalsuka er en viktig arena for å møte ulike aktører med interesse innenfor vårt fagfelt. Vi ser frem til gode diskusjoner og samtaler. 

 

Statnetts arrangementer under Arendalsuka

Tirsdag 15. august: Hvordan utvikle det nye norske energisystemet?

Ønsker du å få innblikk i hvordan kraftsystemet endres og hvordan Statnett jobber med å utvikle det nye norske energisystemet?

Omstillingen til nullutslippssamfunnet skyter fart, og etterspørselen etter fornybar kraft øker. Statnett opplever stor pågang fra industriaktører som ønsker å knytte ny grønn virksomhet til nettet eller elektrifisere eller utvide eksisterende virksomhet. For Statnett betyr det at vi omstiller oss for å levere økt kapasitet på kortere tid, og vi planlegger for å legge til rette for en forbruksvekst opp mot 260 TWh i 2050, sammenlignet med 140 TWh i dag.

For å øke hastigheten i nettutviklingen har Statnett utviklet en mer helhetlig tilnærming i vårt arbeid. Vi har utarbeidet 10 områdeplaner som dekker hele landet. Denne høsten vil Statnett publisere en Systemutvikllingsplan, som skal vise hvordan Statnett vil utvikle det nye, norske kraftsystemet i sin fulle bredde, inkludert systemdriftstiltak, markeds- og nettiltak.

Onsdag 16. august "Dansk-norsk energitoppmøte"

  • Medvirkende: Konsernsjef Thomas Egebo i Energinet og konsernsjef Hilde Tonne i Statnett
  • Tid: Onsdag 16.08 kl. 12:30-13:30
  • Sted: Legacy of the Fjords, "Fornybarbåten"
  • Dansk-norsk energitoppmøte - Arendalsuka

Norge og Danmark har hatt et tett energisamarbeid i mange år, og allerede i 1976 ble den første kraftforbindelsen etablert da Skagerak 1 og 2 kablene ble lagt. I dag går det fire kabler mellom Norge og Danmark på til sammen 1700MW. Samarbeidet er viktig for begge land, og energisystemene utfyller hverandre og sikrer god forsyningssikkerhet og effektiv ressursutnyttelse.

Danmark har store ambisjoner om utbygging av havvind og planlegger å etablere en energiøy for å knytte havvinden sammen. I tillegg er planene for et hydrogensystem store. I Norge skal vi i gang med både hydrogenproduksjon og utbygging av havvind.

Hvordan utfyller de danske og norske planene hverandre? Vil samarbeidet være like viktig i årene som kommer? Hvordan kan vi sammen bidra til nok kraftproduksjon og et balansert kraftsystem på veien mot nullutslipp og etableringen av ny industri?

Konsernsjefene Thomas Egebo i danske Energinet og Hilde Tonne i Statnett samtaler om veien til neste generasjon nordisk energisamarbeid.