For å øke hastigheten i nettutviklingen ser Statnett at det er behov for en mer helhetlig tilnærming i vårt arbeid. Dette er bakteppet for arbeidet med områdeplanene. I forlengingen av dette vil Statnett fra nå av publisere en Systemutviklingsplan, som sammen med de ulike områdeplanene og Analyse av transportkanaler vil utgjøre den offentlige delen av Kraftsystemutredningen (KSU). Målet med Systemutviklingsplanen er å vise hvordan Statnett vil utvikle kraftsystemet i sin fulle bredde, inkludert systemdriftstiltak, markeds- og nettiltak. Systemutviklingsplanen erstatter Nettutviklingsplanen, og første utgave skal publiseres 1. november 2023.

Programmet i årets møter vil skildre utvikling av kraftsystemet fremover, inkludert både drivere for utviklingen, nettutvikling og utvikling av systemdrifts- og markedsløsninger.

I møtet har vi et overordnet og regionalt perspektiv. Vi legger opp til dialog og samspill underveis, og det blir opptak av alle møtene. Vi vil oppdatere innkallingen med endelig agenda for hvert møte.   

Møtene vil foregå fysisk, men også med mulighet for å følge det digitalt. Dette velger du ved påmelding.

 

Område Vest og Sør

21. august i Bergen

Sted: Thon Hotel Rosenkrantz

Tid: Registrering og kaffe fra kl. 09:30, møtet starter kl. 10:00. Avslutter 13:00.

Tilgang på lunsjbuffet i tillegg til ordinær møtebevertning under dagen

 

Område Nord og Midt

23. august i Tromsø

Sted: Thon Hotel Polar

Tid: Registrering og kaffe fra kl. 09:30, møtet starter kl. 10:00. Avslutter 13:00

Tilgang på lunsjbuffet i tillegg til ordinær møtebevertning under dagen

 

Område Øst og Innlandet

25. august på Gardermoen

Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Tid: Registrering og kaffe fra kl. 09:30, møtet starter kl. 10:00. Avslutter 13:00

Tilgang på lunsjbuffet i tillegg til ordinær møtebevertning under dagen