På konferansen vil NVE, Statkraft og Statnett presentere resultater og erfaringer fra et samarbeidsprosjekt om muligheter for å møte behov knyttet til modellering av fremtidens kraftmarked og standardisering av datasett og prosesser. 

 

Vi vil samtidig invitere deltakerne til diskusjoner om hvordan virksomhetene individuelt og bransjen samlet burde gå frem for å modellere fremtidens kraftmarked og standardisere datasett, kjøring av modeller og resultatvisning. 

 

Konferansen vil være fokusert på brukere av kraftmarkedsmodeller.

 

Hvem passer konferansen for?

Alle som bruker kraftmarkedsmodeller i sitt arbeid kan delta og bidra i de faglige diskusjonene, men dette er ikke et fora for markedsføring eller salg av løsninger.  

 

Her kan du melde deg på

 

Frist:2. mai

Tid: 4. mai 2023 kl 0930-1530

Sted: Statkraft Hovedkontor, Lilleakerveien 6, 0283 Oslo 

 

Dersom det blir mange påmeldte kan det bli aktuelt å begrense antallet fysisk. På Teams er det ingen begrensninger. Konferansen er gratis.  

 

Program for brukerkonferansen for kraftmarkedsmodellering

9:15-9:30 Ankomst, kaffe og mingling 

9:30-11:30 Bolk 1: Kraftmarkedsmodellering 

9:30-10:15 Presentasjon: Erfaringer fra samarbeidsprosjektet – hvordan kan behov for kraftmarkedsmodellering løses i fremtiden? 

10:15–10:45 10 min presentasjoner fra NVE, Statkraft og Statnett 

10:45–11:15 Gruppediskusjoner 

11:15-11:30 Oppsummering i plenum 

11:30–12:30 Lunsj 

12:30-14:30 Bolk 2: Modellrammeverk  

12:30–13:15 Presentasjon: Erfaringer fra samarbeidsprosjektet – hva er et modellrammeverk, og hvordan kan man skape en brukerfokusert bransjestandard?  

13:15–13:45 Korte innlegg, ulike metoder for modellrammeverk  

13:45–14:15 Gruppediskusjoner/workshops 

14:15–14:30 Oppsummering  

14:30–14:45 Pause 

14:45–15:00 Avslutning  

15:00–15:30 Stiftelsesmøte, faglig nettverk for kraftmarkedsmodellering