Med skyggedrift mener vi at systemene er på drift hele døgnet, og fores med reelle data for ubalanse, flyt, kapasitet og bud. Denne parallell-driften gjør oss i stand til å sammenligne resultatene fra de nye systemene med de resultatene vi ser i faktisk drift.

Skyggedriften vil fortsette frem til idriftsettelsen av det nye markedet, og løsningene vil utvikles videre. Vi presiserer at de foreløpige resultatene er test-resultater og at det må tolkes deretter, men vi håper webinaret vil gjøre det mulig for aktører og interessenter å bedre forstå de kommende endringene.

  • Dato: 15. juni
  • Tid: kl. 13.30-14.30 

Webinaret holdes på engelsk.

Mer informasjon og påmelding via Nordic Balancing Model (NBM) sine hjemmesider.