I tilknytning til denne høringen inviterer de nordiske TSOene til et webinar 9. mai 2022, klokken 11.00 til 12.00.

Høringsinstanser kan komme med sine innspill til den foreslåtte revisjonen av forslaget til metodikk for verdsettelse av overføringskapasitet i aFRR kapasitetsmarkedet via ENTSO-E sin plattform for høringer. Metodikken er på høring til og med 20. mai 2022.

Mer informasjon og lenke til webinaret finnes på hjemmesidene til Nordic Balancing Model (NBM).