Det nordiske kapasitetsmarkedet for aFRR (sekundærreserver) starter opp 7. Desember 2022.

I den forbindelse arrangerer NBM-programmet et åpent webinar for alle markedsaktører, og hensikten er å svare på eventuelle spørsmål aktørene har i forkant av go-live.

Tid: 28. november 2022, kl 10.00.

Lenke til webinaret på NBM sine hjemmesider, her.