Statnett forklarer forskjeller på strømprisen mellom Nord-Norge og Sør-Norge

  • Hvorfor er det prisforskjeller?​
  • Hva forventer vi fremover?​
  • Hvilke tiltak vurderer vi for å redusere prisforskjellene?​
  • Hvordan kan fremtidens kraftsystem se ut?