Nedenfor følger programskisse og temaer for dagen, noe vi håper vil være av interesse for deg. Vi ser frem imot en lærerik og inspirerende dag sammen!

Foreløpig program - med forbehold om mindre endringer

Tittel: Kraftsystemet- og systemdriften automatiseres, hva innebærer dette for bransjen?

  • Høydepunkter fra systemdriften
  • Automatisering
  • Fleksibilitet
  • Datautveksling

Deltakelse koster kr 2 000,- eks mva pr. person