Både TSO og DSOer har økt behov for fleksibilitet for å drifte det grønne kraftsystemet og utnytte eksisterende nett bedre. Virkemidlene blir digitalisert, automatisert og standardisert; dette gir muligheter for systemansvarlig, kraftprodusentene, nettselskaper og strømkundene, men også et økt behov for samarbeid.

Vi sees i Kirkegata 10 den 15. september fra kl. 0930.

 

 

Program

 Foredragsholdere

0930-1000

Registrering

 

1000 - 1115

Systemdrift i krevende tider
Systemdriften, hva prioriterer Statnett? 
Systemdriften siste året

Peer Østlig, Tom Tellefsen og Nils Martin Espegren, Statnett

1115-1130

Pause

 

1130-1230

Automatisert systemdrift

Et kraftsystem i endring - Hvorfor trenger vi automatisering?

Pågående og planlagte aktiviteter i Statnett

Kristin Lucie Munthe, Ida Eriksson og Elisabeth Østreng, Statnett

1230-1330

Lunsj

 

1330-1430

Automatisert drift – hva krever dette av Statnett og aktørene?

Innlegg og panelsamtale                                 

Kjerstin Dahl Viggen, Hydro
Kristoffer Sletten, Agder Energi Nett
Hanne Guri Bøhmer Arnø, Statkraft Energiservice

1430-1445

Pause

 

1445-1555

Fleksibilitet – hvordan utvikle og utnytte?  Med debatt        
På tvers av nettnivåer
Nye virkemidler for å tilknytte nye kunder 

Martha Marie Øberg, Statnett
Tor Westby Stålsett, Elvia
Thea Øverli, Lede

1555-1600

Oppsummering ved konserndirektør for Systemdrift

 

1615-2000

Guidet omvisning og middag