De nordiske TSO-ene inviterer interesserte aktører til en workshop om FCR-N og FCR-D. Workshopen vil bli avholdt den 28. mars 2022. kl. 09:00-16:00 (CET) på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardemoen. Både digital og fysisk deltakelse vil være mulig. Vi oppfordrer til fysisk deltakelse for å få i gang gode diskusjoner i løpet av workshopen. Samtidig er det foreløpig satt en begrensning på antall deltakere på 50 personer.

Vennligst fyll ut registreringsskjema på energinet.dk dersom dere vil delta på workshopen, her kan man samtidig oppgi om man ønsker å delta fysisk eller digitalt. Dersom det er stor interesse for fysisk deltakelse, vil vi forsøke å legge til rette for dette. Dersom dette ikke er mulig, vil vi begrense antall for fysisk deltakelse til to personer per selskap.

Dette skjer på workshopen

På workshopen vil blant annet de nordiske TSO-ene gå igjennom spesifikasjonene og testprogrammet for prekvalifisering av FCR-N og FCR-D til markedsdeltagelse. Det vil også bli presentert kort om testing og erfaringer gjort under FCP piloten. I etterkant av workshopen vil den nordiske metoden for tilleggsspesifikasjoner for primærreserve (FCR) bli sendt på høring før den skal godkjennes av de nordiske reguleringsmyndighetene.

De tekniske spesifikasjonene (prekvalifiseringsdokumentene) beskriver hvordan de nordiske TSO-ene tenker å implementere en felles metode for prekvalifisering og verifisering av tekniske egenskaper til FCR.  Vi vil påpeke at det fortsatt kan gjøres små justeringer i prekvalifiseringsdokumentene også etter at metoden er godkjent, ettersom metoden er mer overordnet. De oppdaterte prekvalifiseringsdokumentene vil bli distribuert til deltakerne to uker før workshopen avholdes, sammen med agenda for workshopen.

Vi håper å se dere i Oslo!

 

Det vil også organiseres et nasjonalt møte om pågående FCR-aktiviteter i Statnett, der blant annet prekvalifisering vil være et tema. Vi vil komme tilbake med mer detaljer for når dette blir.