Den helelektriske og norskproduserte cruisebåten "Legacy of the Fjords" døpes om til "Fornybarbåten" under Arendalsuka. Fornybarbåten vil huse over 40 arrangementer mellom 16-18. august. Oversikt over alle arrangementene på Fornybarbåten.

 

Tirsdag 16.08: Slik analyserer vi kraftmarkedet 

Illustrasjon av Slik analyserer vi kraftsystemet
Tirsdag 16.08 kl. 09.30-10.30: Slik analyserer vi kraftmarkedet

Statnetts markedsanalyser   

Det skjer radikale endringer i kraftsystemet i Norge, Norden og Europa nå. Og utviklingen vil skje stadig raskere i årene som kommer. Det skyldes store planer for elektrifisering og næringsutvikling, økende nordisk vindkraftproduksjon og redusert termisk produksjonskapasitet. 

Statnetts markedsanalyser gir en oversikt over kraftsystemet og kraftmarkedet nå og hvordan det vil utvikle seg, med vekt på Norge og Norden. Hvordan vil strømprisen og kraftbalansen utvikle seg? Hvor raskt går det å få på plass fornybar energiproduksjon i Europa, Norden og Norge? Og hvordan analyserer Statnett kraftsystemet og kraftmarkedet? 

Medvirkende: Anders Kringstad, leder markedsanalyse, Statnett

Mer info: Slik analyserer vi kraftmarkedet  - Arendalsuka

Facebook: Arendalsuka: Slik analyserer vi kraftmarkedet | Facebook

 

Onsdag 17.08: Hvordan få industrien raskere på nett?

Onsdag 17.08 kl. 12.30-13.30: Hvordan få industrien raskere på nett?
Onsdag 17.08 kl. 12.30-13.30: Hvordan få industrien raskere på nett?

Flere steder i landet er det mangel på kapasitet i strømnettet for å knytte til nytt forbruk. Frem mot 2026 forventer Statnett en forbruksvekst på 19 TWh i Norge. Elektrifisering av petroleumsvirksomhet, ny industri og datasentre står for det meste av denne veksten.  

Statnett jobber nå sammen med regionale nettselskaper for å samkjøre og prioritere tiltak i områdeplaner. Områdeplanene skal bidra til mer helhetlige løsninger, tydeligere og mer forutsigbar nettutvikling og bedre utnyttelse av dagens nett.  

Strømnettutvalget vurderer ulike tiltak som skal korte ned tiden det tar å få på plass ny nettkapasitet til industrien.  

Er nettselskapenes og strømnettutvalgets tiltak nok til å få industrien raskere på nett? Vi tar debatten.  

Medvirkende
 • Strømnettutvalget
 • Jan Erik Eldor, Konserndirektør Distribusjon, Agder Energi Nett
 • Øystein Kostøl, Prosjektleder grønn ammoniakk, Yara
 • Gunnar Løvås, Konserndirektør Kraftsystem & Marked, Statnett
 • Ketil Tømmernes, Administrerende direktør, BKK Nett

Mer info: Hvordan få industrien raskere på nett? - Arendalsuka

Facebook: Arendalsuka: Hvordan få industrien raskere på nett? | Facebook

 

Torsdag 18.08: Energi og industri for fremtiden - hva skal til for å sikre fremtidens verdiskaping? 

Torsdag 18.08 kl. 08.30-09.15: Energi og industri for fremtiden
Torsdag 18.08 kl. 08.30-09.15: Energi og industri for fremtiden

Det grønne skiftet skyter fart. Samtidig skal Norge bygge fremtidens industri. Hvordan sikrer vi tilgang på nok fornybar kraft, nett til å frakte kraften til industrien og legge til rette for industriutvikling i Norge? Verden omstilles i rekordfart samtidig som energi har blitt sikkerhetspolitikk.

Klarer Norge den grønne omstillingen og hvordan påvirkes vi av den internasjonale situasjonen? En samtale mellom konsernsjefene i Equinor, Norsk Hydro, Aker, Kongsberg Gruppen, Statkraft og Statnett. 

Medvirkende
 • Hilde Tonne, konsernsjef, Statnett
 • Anders Opedal, konsernsjef, Equinor
 • Geir Håøy, konsernsjef, Kongsberg Gruppen
 • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft
 • Hilde Merete Aasheim, konsernsjef, Norsk Hydro
 • Øyvind Eriksen, konsernsjef, Aker

Arrangør: Statnett og Statkraft

Mer info: Energi og industri for fremtiden – hva skal til for å sikre fremtidens verdiskaping? - Arendalsuka

Facebook: (2) Arendalsuka: Energi og industri for fremtiden – hva skal til for å sikre fremtidens verdiskaping? | Facebook