Vi er inne i en krevende tid. Krigen i Ukraina har ført til energikrise i Europa. Responsen på dette har vært en akselerering i utbyggingen av ny grønn kraftproduksjon. I Norge er etterspørselen etter nettkapasitet stor, drevet fram av elektrifisering av samfunnet og planer om etablering av ny industri og næring. Samtidig har regjeringen lansert ambisiøse planer for havvindutbygging.

Statnett jobber for å øke nettkapasiteten på kort og lang sikt, samtidig som vi skal opprettholde en stabil og sikker kraftforsyning.

På Nasjonalt kraftsystemmøte vil vi presentere langsiktig utvikling i behov for overføringskapasitet i transmisjonsnettet i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv.

Arrangementet bringer sammen transmisjonsnetteier, utredningsansvarlige i regionalnettet, store kraftprodusenter og forbrukere, relevante interesseorganisasjoner, NVE og Statnett.

Tid: 8. desember, klokken 12.00-16.00

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Agenda Nasjonalt kraftsystemmøte 2022

11:00 – 12:00 Registrering og lett servering

12:00 Møtestart

Det store bildet

Velkommen – ved dagens ordstyrer Martha Hagerup Nilson

Det grønne taktskiftet i et kraftsystem under press, Gunnar Løvås, konserndirektør Statnett

Veien mot nullutslipp – Europa, Norden og Norge, Anders Kringstad, Statnett

Transportkanaler og områdeplaner

Slik utvikler vi kraftsystemet, Martine Moe Winsnes, Statnett

Områdeplan Telemark og Vestfold, Birgitte Ramm, Statnett og Even Aas, Lede

Økt kapasitet til kundene våre, Halvor Lie, Anders Bostad og Tommy Haugen, Statnett

Store ambisjoner for utvikling av havvind

Helhetlig utvikling av nettet til havs, Bente Monica Haaland, Statnett

Nye områder for fornybar energiproduksjon til havs, Alexander Wang, NVE