Endringen utløses av den nordiske implementeringen av 15-minutters ubalanseoppgjørsperiode (ISP) og 15-minutters markedstidsperiode (MTU) i intradag- og balansemarkedene. Endringene vil også måtte ses i et bredere perspektiv av utviklingen i det nordiske kraftsystemet.

De nordiske TSO-ene har startet sine interne diskusjoner om å endre metoden for rampingsrestriksjoner og ønsker å diskutere sine første tanker med interessenter 4. februar fra kl. 11.00 til 13.00 (CET). Basert på interessentdiskusjonene vil TSO-ene utarbeide utkast til endringer som vil være klare for offentlig høring våren 2022.

Interessentmøtet vil bli organisert som et nettmøte. Meld deg på til Anders.Moe@statnett.no.