Havvind vil spille en viktig rolle for å øke Norges produksjon av strøm. Regjeringen har satt som mål å åpne for 30 GW havvind innen 2040, feltene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord skal utvikles først. I dette informasjonsmøtet vil vi informere om Statnetts pågående aktiviteter innenfor dette tema.

Agenda

  • Innledning 
  • Samarbeidsforum for havvind
  • Planrollen til havs (Sørlandsstudien og aktiviteter Utsira Nord)
  • Europeiske prosesser ​
  • Systemansvarsrollen til havs
  • Strategisk teknologiutvikling og konsepter
  • TSO-samarbeid ​
  • Spørsmål & oppsummering