Opptak av Informasjonsmøte 6. september.2022

Arbeidsgruppen ledes av Håkon Borgen, konserndirektør for Utvikling Hav i Statnett. På møtet vil han gå gjennom mandat og organisering av arbeidet, samt ulike tema gruppen skal jobbe med.

På kort sikt blir arbeidet rettet inn mot utviklingen av første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord før utlysningen i første kvartal 2023.

På lengre sikt skal arbeidsgruppen være kontaktgruppe for spørsmål som skal avklares mot utvikling av nettet videre framover mot utlysning av den neste runden prosjekter, planlagt i 2025.