Foreløpig agenda: Oslo torsdag 13. oktober

Radisson Blu Hotel Nydalen

09:30

Registrering og kaffe/matbit

10:00 – 10:15

Velkommen/Innledning

10:15 – 10:45

Områdeplan Oslo & Østfold v/Elisabeth Vike Vardheim,  Statnett

10:45 – 11:00

Spørsmål/kommentarer

11:00 – 11:30

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/Elvia

11:30

Spørsmål/kommentarer

12:00

Avslutning/oppsummering

 

Foreløpig agenda: Sarpsborg torsdag 20. oktober

Fylkeshuset i Sarpsborg (Oscar Pedersens vei 39)

10:00

Registrering og kaffe/matbit

10:30 – 10:44

Velkommen/Innledning v/ Statnett

10:45 – 11:15

Områdeplan Oslo & Østfold v/Elisabeth Vike Vardheim,  Statnett

11:15 – 11:30

Spørsmål/kommentarer

11:30 – 12:00

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/Elvia

12:00

Spørsmål/kommentarer

12:30

Avslutning/oppsummering