Statnett vil på møtet presentere områdeplan Midt, Elinett og Tensio vil presentere forbruksutvikling og planer for regional nettutvikling for sine respektive områder.

I områdeplan Midt har vi har analysert videre utvikling av transmisjonsnettet og regionalnettet for å legge til rette for den pågående elektrifiseringen og næringsutvikling i Trøndelag, Nordmøre og Romsdal.

Statnett og de regionale nettselskapene har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for betydelige oppgraderinger av dagens nett. For å møte dette behovet må vi vurdere utvikling av kraftnettet over større geografiske områder og har delt landet opp i 10 områder. Her finner du litt mer om hva vi legger i områdeplaner.

 

Sted: Radisson Blu Trondheim Airport, Stjørdal

Tid: 15.desember klokken 11.30-14.30

 

11:30

Registrering og kaffe/matbit

12:00 – 12:15

Velkommen/Innledning

12:15 – 12:45

Områdeplan Midt v/Elisabeth V. Vardheim,  Statnett

12:45 – 13:00

Spørsmål/kommentarer

13:00 – 13:30

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/ Elinett og Tensio

13:30 – 14.00

Spørsmål/kommentarer

14:00 – 14.30

Oppsummering, avslutning med en matbit