Statnett vil på møtet presentere områdeplan Nordland, Linea og Arva vil presentere forbruksutvikling og planer for regional nettutvikling for Helgeland og Midtre Nordland.

I områdeplan Nordland analyserer vi videre utvikling av transmisjonsnettet for å legge til rette for den pågående elektrifiseringen og næringsutvikling i regionen.

Statnett og de regionale nettselskapene har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for omfattende utvikling av både transmisjonsnettet og regionalnett. Vi utvikler 10 områdeplaner der vi vurderer behov og tiltak for å møte dette. Her finner du litt mer om hva vi legger i områdeplaner.

 

Sted: Scandic Havet, Bodø

Tid: 12.januar klokken 11.30-14.30

 

11:30

Registrering og kaffe/matbit

12:00 – 12:15

Velkommen/Innledning

12:15 – 12:45

Områdeplan Nordland v/Gunnar Løvås,  Statnett

12:45 – 13:00

Spørsmål/kommentarer

13:00 – 13:30

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/ Linea og Arva

13:30 – 14.00

Spørsmål/kommentarer

14:00 – 14.30

Oppsummering, avslutning med en matbit