Agenda dialogmøte områdeplan Innlandet

11:00

Registrering og kaffe/matbit

11:30 – 11:45

Velkommen/Innledning v/ Statnett

11:45 – 12:15

Områdeplan Innlandet v/Gunnar Løvås,  Statnett

12:15 – 12:30

Spørsmål/kommentarer

12:30 – 13:00

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/Elvia

13:00

Spørsmål/kommentarer

13:30

Avslutning/oppsummering

Servering med kaffe og mulighet for mingling