Agenda dialogmøte områdeplan Hallingdal og Ringerike

11:30

Registrering og kaffe/matbit

12:00

Velkommen og innledning
v/ Gunnar Løvås, Statnett og Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi Nett

12:10

Forbruksutvikling og regional nettutvikling
v/Glitre Energi Nett og Hallingdal kraftnett

12:50

Spørsmål /Kommentarer

13:05

Områdeplan Hallingdal og Ringerike
v/Gunnar Løvås Statnett

13:35

Spørsmål/kommentarer

14:15

Avslutning/Oppsummering

Servering med kaffe og mulighet for mingling