Områdeplan Bergensområdet og Haugalandet beskriver en trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i Bergensområdet, på Haugalandet, mellom Sauda og Samnanger og behovet for videre nettutvikling i Odda-området.

Statnett og de regionale nettselskapene har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for betydelige oppgraderinger av dagens nett. For å møte dette behovet må vi vurdere utvikling av kraftnettet over større geografiske områder og har delt landet opp i 10 områder.

Vi vil presentere Områdeplan Bergensområdet og Haugalandet i dialogmøte 24.oktober i Bergen sammen med det regionale nettselskapet BKK Nett.

Tid: 24.oktober, klokken 10.30-13.30

Sted: Scandic Flesland, Bergen 

 

Agenda

10:30

Registrering og kaffe/matbit

11:00 – 11:15

Velkommen/Innledning

11:15 – 11:45

Områdeplan Bergensområdet og Haugalandet v/Elisabeth Vike Vardheim,  Statnett

11:45 – 12:00

Spørsmål/kommentarer

12:00 – 12:30

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/BKK Nett

12:30 – 13.00

Spørsmål/kommentarer

13:00 – 13.15

Avslutning/oppsummering