Statnett vil presentere Områdeplan Bergensområdet og Haugalandet og Fagne vil presentere forbruksutvikling og planer for regional nettutvikling.

I Områdeplan Bergensområdet og Haugalandet har vi har analysert videre utvikling av transmisjonsnettet på Haugalandet, i Bergensområdet, mellom Sauda og Samnanger og behovet for videre nettutvikling i Odda-området.

Statnett og de regionale nettselskapene har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for betydelige oppgraderinger av dagens nett. For å møte dette behovet må vi vurdere utvikling av kraftnettet over større geografiske områder og har delt landet opp i 10 områder. 

 

Tid og sted: Haugesund, Fagnes hovedkontor 1.desember, klokken 10.30-13.15

 

10:30

Registrering og kaffe/matbit

11:00 – 11:15

Velkommen/Innledning

11:15 – 11:45

Områdeplan Bergensområdet og Haugalandet v/Elisabeth Vike Vardheim,  Statnett

11:45 – 12:00

Spørsmål/kommentarer

12:00 – 12:30

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/Vegard Holmefjord, Fagne

12:30 – 13.00

Spørsmål/kommentarer

13:00 – 13.15

Avslutning/oppsummering