Statnett har i samarbeid med de nordiske TSOene arbeidet frem nye tekniske spesifikasjoner til leveranse av FCR. Det ble gjennom høsten 2021 og starten av 2022 gjennomført nasjonale piloter i alle de nordiske landene. Basert på resultatene fra disse pilotene er kravene oppdatert og sendt på høring. Kravene er så planlagt å sendes til regulatorgodkjenning i løpet av juni.  

Før vi kan begynne å implementere kravene er det flere ting som gjenstår å få på plass. Som en begynnelse på dette arbeidet ønsker vi å opprette en dialog med de norske aktørene.

Tentativ agenda:

Kl. 12:00 – Velkommen

Kl. 12:10 - Bakgrunn og arbeid frem til nå

Kl. 12:30 - Hva gjenstår å presisere rundt kravene

Kl. 13:15 - Veien videre; hvordan gjennomføre implementering og prekvalifisering

Kl. 14:00 - Programslutt

Ønsker du å delta på dette arrangementet? Meld deg på ved å sende epost til fcr@statnett.no innen 20. juni, og spesifiser om du deltar fysisk eller digitalt. Møtet er gratis.

For å få i gang dialogen mellom Statnett og aktørene ønsker vi at påmeldte tenker igjennom følgende før oppmøte:

  • Hvor mange av deres anlegg bidrar med FCR leveranse i dag, og hvor mange av disse vil bli med over til nye markedskrav?
  • Hvilken grad av opprusting og modernisering kreves i anleggene?
  • Hvordan ser dere det realistisk å klare og gjennomføre prekvalifisering av alle aktuelle anlegg i løpet av en fem års transisjonsperiode? Hvordan kan Statnett bidra?
  • Hvilket omfang av datautveksling med Statnett ser dere som rimelig?
  • Har dere tanker/innspill til hvordan markedsløsningen bør være gjennom transisjonsfasen?

Dersom dette er spørsmål dere ikke har begynt å tenke på er det også en input vi har nytte av.

Arrangementet er ment for gamle og nye leverandører av FCR og andre relevante aktører.