Mer fornybar kraftproduksjon og en tettere kobling mellom kraftsystemer utfordrer frekvensstabiliteten i det nordiske kraftsystemet og krever hurtigere reserver for å kunne balansere systemet. De nordiske TSOene har derfor innført Fast Frequency Reserve (FFR) som et nytt reserveprodukt blant våre balansetjenester. FFR fungerer som en effektrespons som aktiveres i løpet av cirka ett sekund når systemfrekvensen synker under et bestemt nivå, f.eks. ved utfall av større produksjonsenheter i systemet.

FFR kan leveres fra flere teknologier som er i stand til å raskt redusere sitt forbruk eller øke aktiv effekt, og stiller mindre krav til energivolum.

 

I januar inviterer vi til to webinarer, som retter seg mot nye og interesserte aktører i kraftbransjen som har lite eller begrenset kjennskap til FFR.

Det første webinaret, 12.01, retter seg mot interesserte aktører uten særlig kunnskap om FFR. Her vil deltakerne få mer bakgrunnsinformasjon og forklaring på hvordan FFR benyttes og hvilke teknologier som kan levere FFR.

På det andre webinaret, 14.01, presenterer vi planer og informasjon om demonstrasjonsprosjektet for FFR i 2021.

 

Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål underveis under begge webinarene.

 

Agenda for introduksjonswebinar 12. januar, kl. 9-11

 • Innledning om balansetjenester og frekvenskvalitet
 • FFR som løsning for frekvensstabilitet
 • Nødvendig teknologi og mulige teknologileverandører for FFR
 • FFR-produkter og markedsdesign i Norge.
 • Interaksjon med Statnett. Bestilling og avregning.
 • Kort teaser: Demonstrasjonsprosjekt 2021 (mer info 14. jan)

Agenda for webinar 14. januar, kl. 12-14

 • Kort introduksjon om FFR
 • Oppsummering tekniske spesifikasjoner og behov for FFR
 • FFR produkter og markedsdesign i Norge.
 • Interaksjon med Statnett i driftsfasen. Bestilling og avregning.
 • Planer for demonstrasjonsprosjekt 2021

 

Møtene vil bli avholdt digitalt via Teams.

Meld deg på via denne linken og skriv oss på FFR@statnett.no hvis du har praktiske eller faglige spørsmål.

Frist for påmelding er fredag 8. januar.


Du finner mer informasjon om FFR på vår nettside: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper å se flest mulig!