Climate neutral Nordics-scenarioet presenterer en vei til et avkarbonisert nordisk elektrisitetssystem. Scenariet vurderer situasjonen i 2030 og 2040, gitt null utslipp i 2050, og vil bli brukt for å utforske og vurdere de fremtidige behovene til det nordiske kraftsystemet.

 

De nordiske TSOene vil avholde et felles webinar om det nordiske scenariet, og interessenter oppfordres til å komme med innspill til arbeidet.

Webinaret vil avholdes 10. februar kl. 09.00-11.00.

 

Påmelding her