Velkommen til en webinaret "Fjernvarme som fleksleverandør til kraftnettet" som Statnett og fjernvarmeforeningen arrangerer sammen. påmeldingslink

 

Statnett har behov for mer ressurser i RK og ønsker stimulerer til økt volum.     

Statnett ønsker i dette møtet å legge til rette for

 • Dialog og informasjonsspredning om deltakelse i regulerkraftmarkedet (RK) og hva det innebærer konkret
 • Innsikt og diskusjon om fjernvarmens potensiale som fleksibilitetsleverandør

 

Vi skal forsøke å svare på spørsmål som: Hvilke gevinster får systemet av at termiske og elektriske systemer kobles sammen? Hvilken rolle kan fjernvarme spille i fremtidens kraftsystem? Hva kan aktørene tjene og hvordan fungerer egentlig RK og RKOM?

 

PROGRAM

 • 0830 – 0835: Velkommen og introduksjon
 • 0835 – 0925: Fjernvarmen som fleksibilitetsleverandør
  • 0835 – 0845: Dagens kraftsystem og fremtidsutsikter v/ Statnett
  • 0845 – 0900: Fjernvarmens egenskaper og dets plass i elektrifiseringen v/ fjernvarmeforeningen
  • 0900 – 0910: Nettselskapenes perspektiv v/ Elvia
  • 0910 – 0925: Diskusjon / innspill til fleks-potensiale og muligheter for fjernvarme
 • 0925 – 0935: Pause
 • 0935 – 1025: Muligheter for fleksibelt forbruk i balansemarkedene
  • 0935 – 0945: Introduksjon om balansemarkeder generelt sett v/ Statnett
  • 0945 – 1000: Presentasjon av case der fjernvarme er med i RK og RKOM v/ Statnett
  • 1000 – 1025: Diskusjon om mulighetsrommet i RK / RKOM for fjernvarmeaktører
 • 1025 – 1030: Oppsummering og avslutning

 

Tid: 29.september 0830 – 1030

Påmeldingsfrist: 27.september kl.20.00

Sted: Teams – møteinnkalling sendes ut morgenen 28.september til de som har meldt seg på via linken over.

 

Vel møtt!