Agenda region Nord
08:30 Velkommen v/ Svein Roger Paulsen regionsentral Nord(GDN)
08:35 Regionsentralen -Bjarne Sætrum regionsentral Nord (GDN)
08:55-09:00 Pause
09:00 Driften sett fra Landssentralen Ole Bengt Eliassen (GDU)
09:15 Frekvensregulering, Nordisk Balanseringmodell Hallstein Mæland (GDU)
09:30-09:40 Pause
09:40 Håndtering av flaskehalser i regionalnettet Anders Grønstvedt (GDP)
10:10-10:20 Pause
10:20 Nettutviklingsplan for Nord Norge Bjørn Hugo Jenssen (Nettutvikling)
10:50-11:00 Pause
11:00 PQ Portal - feilstatistikk og spenningskvalitet i kraftsystemet Jørn Heggset (DAAF)
11:10 Trafohavariet på Viklandet Marte Gammelsæter (DASP)
11:30 Spørsmål og avslutning


Agenda region Midt
12:30 Velkommen v/ Svein Roger Paulsen regionsentral Nord(GDN)
12:35 Regionsentralen -Bjarne Sætrum regionsentral Nord (GDN)
12:55-13:00 Pause
13:00 Driften sett fra Landssentralen Ole Bengt Eliassen (GDU)
13:15 Frekvensregulering, Nordisk Balanseringmodell Hallstein Mæland (GDU)
13:30-13:40 Pause
13:40 Håndtering av flaskehalser i regionalnettet Anders Grønstvedt(GDP)
14:10-14:20 Pause
14:20 Nettutviklingsplan for Midt Norge Håvard Moen (Nettutvikling)
14:50-15:00 Pause
15:00 PQ Portal- feilstatistikk og spenningskvalitet i kraftsystemet Jørn Heggset (DAAF)
15:10 Trafohavariet på Viklandet Marte Gammelsæter (DASP)
15:30 Spørsmål og avslutning

 

Påmelding

Meld deg på her.

Du vil få valg mellom de to sesjonene.

For spørsmål ta kontakt med Svein Roger Paulsen

svein.paulsen@statnett.no


Vi ønsker hjertelig velkommen !