Som annonsert på ISB-møte i juni, ønsker Statnett å invitere til et møte med et mer teknisk fokus i forlengelsen av gjennomgang av implementasjonsguiden for mFRR EAM. Målgruppen er systemleverandører og utviklingsmiljøer hos aktører som har dette i egen organisasjon. Aktører i mFRR-markedet bes derfor om å videreformidle informasjon til systemleverandører og/eller interne IT-utviklingsmiljøer. For at vi skal kunne forberede oss best mulig til møtet, så ønsker vi å få spørsmål i forkant. Spørsmål kan sendes til BSP@statnett.no.   

  

Du finner informasjon om overgangen til nytt automatisert mFRR-marked og link til implementasjonsguiden her

 

Statnett og Svenska kraftnät sitt felles eide selskap Fifty utvikler løsninger for mFRR EAM. Dette møtet vil derfor gjennomføres som et felles møte for systemleverandører/aktører i Sverige og i Norge.  

 

Påmelding til møtet skjer gjennom å registrere seg via denne linken.