Kraftsystemet er i stor endring og utvikling for å legge til rette for null­utslipps­samfunnet. Dette gir behov for nye løsninger. I Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) forklarer vi hvilke store utviklingsløp vi arbeider med mot 2030 og milepæler underveis. Vi er godt i gang, og skal implementere blant annet flytbasert markedskobling og automatisert balansering i løpet av de neste årene.

Påmelding til møtet kan du gjøre her. Link til selve arrangementet finner du her. De som har meldt seg på får link tilsendt på e-post.

Agenda

  • Introduksjon av konserndirektør Gunnar Løvås
  • Gjennomgang av System og markedsutviklingsplan ved avdelingsleder Ane Elgsem
  • Paneldebatt:
    -Ole Løfsnæs, energidirektør Alcoa
    -Kristin Lian, konserndirektør vannkraft og administrerende direktør Hafslund Eco Vannkraft
    -Gunnar Løvås, konserndirektør Statnett