Det grønne taktskiftet skjer nå. Omstillingen går stadig raskere og er kraftig forsterket siden forrige nettutviklingsplan ble offentliggjort i 2019. EUs "Klar for 55"-pakke, FNs sjette klimarapport fra IPCC og den sterke økningen i CO2-prisene bekrefter utviklingen.

I tillegg til konkretisering av klimamålene, gjør teknologiutvikling at mye ny grønn industri er under rask etablering. Statnetts langsiktige markedsanalyse legger til grunn at forbruket kan bli opp mot 220 TWh årlig i 2050, mot 140 TWh i dag. Den forventede store økningen i kraftforbruk vil kreve betydelig økning i tilgangen på kraft, og utviklingen innen havvind er sentral i dette.

Nettutviklingsplan 2021 viser hvilket tempo og hvilke investeringer i nettet som er nødvendig for å møte denne utviklingen. Vi håper du har anledning til å delta.

Program 

12.00-12.40: Fremleggelse av Nettutviklingsplanen

Hilde Tonne, konsernsjef Statnett og Gunnar Løvås konserndirektør Statnett.

12.40-13.00 Paneldebatt

Are Tomasgard, LO-sekretær og Gjermund Løyning, direktør politikk og samfunn NHO, Hilde Tonne, konsernsjef Statnett

 

  • Når: 30.september, kl. 12.00-13.00
  • Hvor: Digitalt arrangement
  • Påmeldingsfrist onsdag 29.september kl 12:00