Ny metode vil etter planen bli sendt ut på offentlig høring den 22.januar, og i den forbindelse vil Nordiske TSOer arrangere et webinar. Formålet med webinaret er å forklare og begrunne hvilke endringer som foreslås, og ta imot innspill i den grad webinar-formatet tillater.

Webinaret vil bli arrangert som et Teams-møte 28.januar i tidsrommet kl. 14:00-16:00

Interesserte bes sende en påmelding på e-post til anders.moe@statnett.no

På vegne av Fingrid, Energinet, Svenska kraftnät og Statnett