Møtet omhandler endringer i retningslinjer som sendes på høring i bransjen 01.12.2021 – 01.03.2022 og forslag til vilkår i samsvar med EBGL som sendes på høring i bransjen 01.12.2021-05.01.2022. I møtet vil systemansvarlig informere om endringene i retningslinjene og vilkårene som nå sendes på høring. Mer informasjon om høringene finner du på følgende sider: 
Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (21-3)
Høring om vilkår for balansering i samsvar med EBGL (21-4) 


Systemansvarlig er gjennom forskrift om systemansvaret (fos) § 28a pålagt å etablere retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene skal beskrive hvordan systemansvaret utøves og hva som legges til grunn for systemansvarliges vedtak. Retningslinjene skal høres av bransjen og godkjennes av RME.

Systemansvarlig er gjennom forordning EU 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (EBGL) pålagt å utarbeide vilkår for leverandører av balansetjenester og for balanseansvarlig. Vilkårene skal høres av bransjen og godkjennes av RME.

Agenda for møtet 

 • Velkommen (10 min)
  • Kort informasjon om høringene og godkjenningsprosess
 • Høring – vilkår iht. EBGL (20 min) 
  • Oppsett/struktur 
  • Konsept for nytt marked for driftsforstyrrelsesreserve 
 • Høring – retningslinjer (25 min) 
  • Fos § 8b første ledd – produksjonstilpasning 
  • Fos § 9 – FFR  
  • Mindre endringer/justeringer i ordlyd 
   • Fos §§ 6, 8b annet ledd, 13, 14, 17 og 20 
 • Avslutning og veien videre (5 min) 

Meld deg på her

Du vil da motta en Teams-invitasjon noen dager i forkant.

Velkommen!

 

Ved spørsmål, send en epost til  fos@statnett.no.