Møtet omhandler endringer i retningslinjer som sendes på høring i bransjen 01.06.2021 – 01.09.2021. I møtet vil systemansvarlig informere om endringene i retningslinjene som nå sendes på høring. Mer informasjon om høringen finner du her.

Systemansvarlig er gjennom forskrift om systemansvaret (fos) § 28a og gjennom energilovforskriften (enf) § 6-1 pålagt å etablere retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene skal beskrive hvordan systemansvaret utøves og hva som legges til grunn for systemansvarliges vedtak. Retningslinjene skal høres av bransjen og godkjennes av Reguleringsmyndigheten for energi/Norges vassdrags- og energidirektorat.

Agenda for møtet

 • Velkommen (10 min)
  • Kort informasjon om retningslinjer og hørings- og godkjenningsprosess
 • Endringer som følge av implementering av nordisk balanseringsmodell (NBM) (25 min)
  • Fos § 5 Flaskehalser og budområder, første ledd
  • Fos § 8b Planlegging av effektregulering, første ledd
   • Endringer i produksjonsflytting
  • Fos § 9, Regulerstyrke og effektreserve, annet ledd
   • Vilkår for nordisk aFRR-kapasitetsmarked
  • Fos § 11 Marked for regulerkraft, første ledd
   • Vilkår for mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet)
 • Etablering av marked for raske effektreserver, FFR (25 min)
  • Fos § 9 Regulerstyrke og effektreserve, annet ledd
 • Øvrige endringer (25 min)
  • Fos § 6 Fastsettelse av handelskapasitet
  • Fos § 8a Planlegging av produksjon, første ledd
  • Fos § 12 Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser, femte ledd
  • Fos § 14 Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet, tredje ledd
  • Enf § 6-1 Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse
 • Avslutning og veien videre (5 min)

Ved spørsmål, send en epost til  fos@statnett.no

Meld deg på her

Du vil da motta en Teams-invitasjon noen dager i forkant.

Velkommen!