Gjennom programmet Nordic Balancing Model (NBM) samarbeider de fire nordiske TSOene blant annet om å automatisere mFRR-markedet (regulerkraftmarkedet) i Q4 2022. Det innebærer at budgivning, budvalg og aktivering/bestilling vil bli automatisert.

Fordi dette er en stor overgang for både Statnett og aktørene i markedet, planlegges det også en overgangsperiode mellom nåværende og nytt automatisert mFRR-marked.

I høringsmøtet vil vi gjennomgå de viktigste endringene som følger av dette både i vilkår som gjelder fra 1.1 2022 og fra Q4 2022. Vi vil og svare på spørsmål for å gjøre interessenter bedre i stand til å utarbeide sitt høringsinnspill. Innspill til forslaget om nye vilkår må sendes inn skriftlig til systemansvarlig innen 1.9.2021, og innkomne høringsuttalelser vil bli vurdert i forbindelse med det endelige forslaget som oversendes RME.

Du finner mer informasjon om NBM og overgangen til nytt automatisert mFRR-marked her. Mer informasjon om den relevante høringen om oppdaterte retningslinjer for utøvelse av systemansvaret og markedsvilkår for mFRR finner du her.

Påmelding til høringsmøtet gjøres på denne linken. Møteinvitasjon og mer informasjon blir deretter sendt til påmeldte på e-post.

Hvis du har spørsmål til vilkårene så send gjerne disse på forhånd til BSP@Statnett.no før 16. august.