Fast Frequency Reserves, FFR, er en rask effektreserve som aktiveres svært raskt for å hindre frekvensfall under 49,0 Hz ved store feil i kraftsystemet. Basert på demonstrasjonsprosjektet for FFR som Statnett har kjørt de siste to årene sikter vi nå mot å etablere en permanent markedsløsning for innkjøp av raske effektreserver/ FFR fra og med 2022-sesongen. Forslag til oppdaterte retningslinjer for vår praktisering av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, inkludert forslag til markedsvilkår for FFR, har blitt sendt ut på høring.

I høringsmøtet vil vi gjennomgå de viktigste vurderingene/endringene som er gjort med hensyn til demonstrasjonsprosjektet i 2021, og svare på spørsmål for å gjøre interessenter bedre i stand til å utarbeide sitt høringsinnspill. Innspill til forslaget om nye retningslinjer må sendes inn skriftlig til systemansvarlig innen 1.9.2021, og innkomne høringsuttalelser vil bli vurdert i forbindelse med det endelige forslaget som oversendes RME/NVE.

Mer informasjon om høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret finner du her.

 

Påmelding til høringsmøtet sendes til FFR@statnett.no innen 16. august. Møteinvitasjon via Teams blir deretter sendt på epost.

 

Du finner mer informasjon om FFR og demonstrasjonsprosjektet her.