Her deler Statnett erfaringer fra systemdriften, informerer om pågående prosjekter og inviterer bransjen til dialog rundt videreutvikling av markeder og løsninger i systemdriften, med særlig fokus på aktørenes bidrag.

Vi invitere aktørene til dialog rundt problemstillinger knyttet til betaling for systemtjenester etter forskrift om systemansvaret § 27 og utvikling av nye markedsløsninger og produkter.

Presentasjoner og møtereferat fra tidligere møter er tilgjengelig via linken nederst på siden.

Reguleringsmyndigheten for energi, RME, holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.

Agenda

08:30 Velkommen og praktisk informasjon om møteform

08:35 Del 1: Introduksjon og orientering

  • Orientering om forretningsområde Systemdrift v/ Peer Olav Østli
  • Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) v/ Kristin Munthe

09:35 pause

09:40 Del 2: Utvikling siden forrige forum for systemtjenester og kommende endringer

  • Nytt marked for Fast frequency reserves (FFR)
  • Nordic Balancing Model - mFRR energy activation market
  • Forordning om balansering og systemdrift - Endelig norsk lov - hva nå?
  • Innlegg fra Tibber

11:00 pause

11:20 Del 3: Statusoppdatering pågående aktiviteter neste 12 måneder

11:50 Del 4: Vedtak om levering og betaling for systemtjenester 2021

  • Varsel om vedtak
  • Innlegg fra Jonas Kristiansen Nøland/NTNU

12:50 Oppsummering og evaluering

Meld deg på her

Møtelink til Teams sendes ut til de påmeldte. Frist for påmelding er 22. oktober.

 

Ved spørsmål knyttet til det faglige programmet kontakt

Kristian Wang Høiem (kristian.hoiem@statnett.no) eller Anne Sofie Ravndal Risnes (anne.risnes@statnett.no).

Praktiske spørsmål rettes til Hanne Finstad (hanne.finstad@statnett.no).

Vi ønsker hjertelig velkommen til årets Forum for systemtjenester!