Påmelding gjøres ved å følge denne linken

https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2021/04/fasitdagene-2021/

 

Arrangementet er i regi av Energi Norge