I januar 2020 arrangerte Statnett et møte (Link til arrangement) om fremtidens stasjonsgruppeinndeling og opprettet et arbeidsgruppe med eksterne aktører. Formålet var å se hvilke krav fremtidens mer automatisert systemdrift setter for plandata og budgivning og hvordan dette kan implementeres.

Arbeidsgruppen har hatt flere møter siden januar. Status og foreslått konsept er oppsummert i et rapport som er vedlagt.

I dette webinaret går vi gjennom de viktigste punktene i rapporten og aktørene har mulighet å stille spørsmål og gi innspill til videre arbeid. Deltakere er velkomne til å sende inn spørsmål i forkant av møtet.

Webinaret finner sted torsdag 18.6.2020 kl. 12:00-14:00

Webinaret vil arrangeres via Teams. Påmelding gjøres ved å sende epost til pasi.norrbacka@statnett.no