- Grønn finansiering vil spille en nøkkelrolle i omstillingen til et klimavennlig og bærekraftig samfunn. Klimaendringer endrer risikobildet, banker og investorer stiller krav til grønne investeringer og markedet for grønne obligasjoner vokser, sier konserndirektør Knut Hundhammer.

Blant spørsmålene som ble diskutert var kraftbransjens rolle i grønn omstart og bærekraftige investeringer, hvorvidt veien ut av koronakrisen går via grønne investeringer og hvordan grønn finansiering kan bringe oss fra store klimamål til konkrete tiltak.

Under seminaret påpekte Hundhammer at til tross for at Statnett har systematisert og intensivert bærekraftsarbeidet, må vi hele tiden forbedre oss.

- Vi må erkjenne at det som var godt nok i fjor ikke er godt nok neste år.

Med på seminaret var også:

  • Mette Cecilie Skaug, porteføljeforvalter i Oslo Pensjonsforsikring 
  • Marte Løfman, senior analytiker i Grieg Investor 
  • Harald Francke Lund, daglig leder i Cicero Shades Of Green 
  • Jone Corneliussen, finansdirektør i Agder Energi 

Seminaret ble arrangert som en del av Grønn digital Arendalsuke, en arena for diskusjon og nytenking om bærekraft og næringsliv.