Den langsiktige utviklingen av kraftsystemet og prisene på kraft har stor betydning for Statnetts virksomhet. Vi utarbeider derfor en langsiktig markedsanalyse annethvert år. Vi presenterer hovedpunkter fra analysen. Selve rapporten vil bli offentliggjort på våre nettsider omtrent samtidig som presentasjonen avholdes.

Presentasjonen vil bli holdt via Microsoft Teams, for påmelding trykk her. Lenke til sendingen vil bli sendt ut på e-post til de påmeldte i forkant av møtet.

Tid: Mandag 26. oktober, kl. 1130-1300

 

Kort om ny langsiktig markedsanalyse

I analysen drøfter vi hovedtrender og usikkerhetsmomenter ved utviklingen av kraftsystemet i Norden og resten av det nordvestlige Europa frem mot 2050. Vi dokumenterer våre forutsetninger og gir en kraftprisprognose med et relevant utfallsrom. Sentralt i årets analyse er at vi forutsetter at CO2-utslippene i hele det europeiske energisystemet går til null i 2050. Det innebærer en voldsom omlegging av det europeiske energi- og kraftsystemet. Vi vil se nærmere på følgende:

  • Veien mot nullutslipp i 2050 – enorm volumvekst i det europeiske kraftsystemet (Anders Kringstad)
  • Kraftpris i Europa og samspillet mellom ulike typer fleksibilitet (Julie Larsen Gunnerød)
  • Norske og nordiske kraftpriser – og prisforskjeller (Eirik Bøhnsdalen)

 

Vi åpner for en spørsmålsrunde til slutt. Spørsmål kan sendes inn via Teams.