Vi ser tydelige tendenser på at energi- og kraftsektoren er på vei til å bli utslippsfri i Norge og Europa. I Norge driver en raskere omstilling forbruket opp tidligere enn forventet gjennom elektrifisering av petroleumssektoren, kraftkrevende industri, ny industri og transport. Mye av den forventede veksten vil komme i eksisterende industriområder uten ny produksjon i nærheten. Raskere omstilling og fleksibilitet vil være noen av hovedtemaene vi vil ta opp på nasjonalt kraftsystemmøte.

Møtet avholdes digitalt den 22. oktober. Du kan melde deg på møtet ved å følge denne linken

Møtet blir delt i to sesjoner hvor første sesjon er fra 09:00-11:00 og siste del fra 12:00-14:00.

Agenda blir oppdatert fortløpende.

09:00-11:00

Akselerert elektrifisering - et felles ansvar Håkon Borgen, konserndirektør Statnett

Langsiktig markedsanalyse 2020-2050: Veien mot nullutslipp Anders Kringstad, avdelingsleder markedsanalyse i Statnett

Norsk fornybarnæring: Muligheter og utfordringer i møtet med europeisk klimaomstilling Knut Kroepelien, administrerende direktør Energi Norge

Hva trengs for å få til en storstilt utbygging av vindkraft til havs? Johan Sandberg, senior manager Aker Offshore Wind

 

11:00-12:00 Pause

 

12:00-14:00

Hvordan sikre riktig tiltak til rett tid? Grete Westerberg, direktør kraftsystemplanlegging i Statnett

Utnytter vi kapasiteten i distribusjonsnettet i 2020? Bjørn Rune Stubbe, nettsjef Tensio

Landbasert matfiskproduksjon – hvorfor landbasert, krav til forsyningssikkerhet og mulig forbruksfleksibilitet Hallgeir Øyen, technical manager Salmon Evolution

Elektrifisering og naturmangfold - fot i hanske? Ingrid Myrtveit, avdelingsleder areal og miljø i Statnett

 

Vi avslutter med en paneldebatt